ໜ້າຫຼັກ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ນິຕິກຳ

ສື່ ແລະ ສິ່ງພິມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
  • Register

 

ຄະນະບໍລິຫານ

   
   ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ
ຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
 
     
   
ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ສີຫາປັນຍາ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ
  ທ່ານ ນາງ ນິສິດ ຄຳມູນເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ